Magi Sinbad no Bouken ภาค 3
3 Stars


อนิเมะ Spin Off ภาคแยกจากเนื้อเรื่องหลักของ “Magi” เนื้อเรื่องนี้จะย้อนเรื่องราวอดีตไปในสมัยที่ “ซินแบด” ยังเด็กอยู่ จะได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของซินแบดว่าเป็นมายังไงและต้องผ่านอะไรมาบ้าง
ทิป : สามารถกดที่ภาพด้านล่างโปสเตอร์
อนิเมะเพื่อข้ามหน้านี้ได้โดยไม่ต้องรอ