Grancrest Senki บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 1-24/24 ดูเเล้ว 12574 คน

ในอดีต ความโกลาหลก่อตัวเป็นรูปร่างเข้าโจมตีผู้คน เหล่าจอมเวทได้สร้างระบบตราศักดิ์สิทธิ์ “แกรนเครสท์” (ตราจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์) มอบให้แก่ลอร์ดทั้งหลายเพื่อปกป้องประชาชน แต่หลังเหตุการณ์เริ่มกลับมาสงบ พวกลอร์ดเริ่มแย่งชิงตราเพื่อเพิ่มอำนาจตน กลายเป็นสงครามใหม่ จอมเวทสาว ชิรูก้า ผู้ชิงชังเหล่าลอร์ดได้พบกับ เทโอ หนุ่มที่ได้แกรนเครสท์มาหวังช่วยหมู่บ้านตน เทโอและชิรูก้า จึงร่วมกันก่อสร้างอาณาจักรและต่อกรกับเหล่าลอร์ดที่ลุ่มหลงในอำนาจ จนลืมประชาชน


บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 1

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 2

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 3

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 4

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 5

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 6

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 7

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 8

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 9

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 10

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 11

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 12

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 13

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 14

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 15

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 16

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 17

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 18

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 19

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 20

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 21

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 22

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 23

บันทึกสงครามแกรนเครสท์ ตอนที่ 24